ennlhupl

Grupa

Grupa

Dominującym podmiotem w Grupie jest Cefetra B.V. z siedzibą główną w Rotterdamie (od 1988 roku). Poza Holandią Cefetra jest obecna również na takich rynkach jak Wielka Brytania (od 1999 roku) oraz Węgry (od 2002 roku).Do grupy należą też Cefetra Feed Service (Holandia) oraz Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni (50% udziałów od 2005 roku).

 

W 2008 roku obrót grupy wynosił 16,6 miliona ton zbóż i produktów paszowych, a wynik finansowy netto 18 milionów euro.

 

Na polskim rynku rolno-spożywczym Cefetra prowadzi działalność od roku 2004 i na chwilę obecną plasuje się w czołówce krajowych dostawców zbóż oraz śruty sojowej.