ennl

Dział logistyki

Dział Logistyki

Dział Logistyki zapewnienia kontrahentom ciągłość dostaw i optymalizuje koszty przewozu, przeładunku oraz składowania towarów. Współpracujemy z terminalami portowymi, elewatorami w głębi kraju oraz firmami transportowymi. Organizujemy przewozy morskie, samochodowe i kolejowe.

 

Skala realizowanych zleceń logistycznych umożliwia nam elastyczne działanie i skuteczną optymalizację kosztów transportu. Sprawnie łączymy interesy producentów oraz przetwórców, pełniąc na rynku rolę koordynatora dostarczania towarów rolnych i budując tzw. łańcuch dostaw.